Bạch Ngọc Tư Vô Hà Thuyết Minh

Tình yêu như ngọc trắng (2021)
bạch ngọc tư vô hà thuyết minh
84 / 100
 • Tình trạng: 32/32 Thuyết Minh
 • Diễn viên: An Đông, Lưu Dục Hàm, Trương Diệu, Vạn Bằng, Vân Tường, Vũ Đình Nhi,
 • Phim Cổ Trang, Phim Hài , Phim Tình Cảm
 • Quốc Gia: Phim Trung Quốc
 • Đạo diễn: Phát hành bản cập nhật
 • Thời lượng: 40 phút

NỘI DUNG:

Bạch Ngọc Tư Vô Hà Thuyết Minh là câu chuyện về hồ Bạch Ngọc và Giang Bảo giàu có, anh sống trong phim. Thủy Vương Hà lớn lên ở Lang gia, là người có tính khí cao, phóng đại và không phảilà người của Giang Bạch Ngọc. Đồng ý với Giang phủ của cô đã tìm kiếm một trongnhữngtác phẩm của Giang Bạch Ngọc và Hải Băng. Bạch Ngọc Tư Vô Hà chính là người đi tìm sự nghiệp củaHải, thếgiới khi là một người đàn ông. Thân thế Thân Giang Bạch Ngọc và Tùng Giang hồ chí minh,thân giang Bạch Ngọc. Sau đó, anh Hải Quyết tâm và người khác.

Keyword:

Bạch Ngọc Tư Vô Hà Thuyết Minh, phimhays

40 phút 2021 0 views

Background
<iframe width="560" height="315" src="https://phimhays.net/?trembed=1&#038;trid=27&trtype=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
<iframe width="560" height="315" src="https://phimhays.net/?trembed=2&#038;trid=27&trtype=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
<iframe width="560" height="315" src="https://phimhays.net/?trembed=3&#038;trid=27&trtype=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
<iframe width="560" height="315" src="https://phimhays.net/?trembed=4&#038;trid=27&trtype=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
<iframe width="560" height="315" src="https://phimhays.net/?trembed=5&#038;trid=27&trtype=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
<iframe width="560" height="315" src="https://phimhays.net/?trembed=6&#038;trid=27&trtype=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
<iframe width="560" height="315" src="https://phimhays.net/?trembed=7&#038;trid=27&trtype=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
<iframe width="560" height="315" src="https://phimhays.net/?trembed=8&#038;trid=27&trtype=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
<iframe width="560" height="315" src="https://phimhays.net/?trembed=9&#038;trid=27&trtype=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
<iframe width="560" height="315" src="https://phimhays.net/?trembed=10&#038;trid=27&trtype=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
<iframe width="560" height="315" src="https://phimhays.net/?trembed=11&#038;trid=27&trtype=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
<iframe width="560" height="315" src="https://phimhays.net/?trembed=12&#038;trid=27&trtype=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
<iframe width="560" height="315" src="https://phimhays.net/?trembed=13&#038;trid=27&trtype=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
<iframe width="560" height="315" src="https://phimhays.net/?trembed=14&#038;trid=27&trtype=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
<iframe width="560" height="315" src="https://phimhays.net/?trembed=15&#038;trid=27&trtype=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
<iframe width="560" height="315" src="https://phimhays.net/?trembed=16&#038;trid=27&trtype=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
<iframe width="560" height="315" src="https://phimhays.net/?trembed=17&#038;trid=27&trtype=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
<iframe width="560" height="315" src="https://phimhays.net/?trembed=18&#038;trid=27&trtype=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
<iframe width="560" height="315" src="https://phimhays.net/?trembed=19&#038;trid=27&trtype=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
<iframe width="560" height="315" src="https://phimhays.net/?trembed=20&#038;trid=27&trtype=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
<iframe width="560" height="315" src="https://phimhays.net/?trembed=21&#038;trid=27&trtype=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
<iframe width="560" height="315" src="https://phimhays.net/?trembed=22&#038;trid=27&trtype=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
<iframe width="560" height="315" src="https://phimhays.net/?trembed=23&#038;trid=27&trtype=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
<iframe width="560" height="315" src="https://phimhays.net/?trembed=24&#038;trid=27&trtype=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
<iframe width="560" height="315" src="https://phimhays.net/?trembed=25&#038;trid=27&trtype=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
<iframe width="560" height="315" src="https://phimhays.net/?trembed=26&#038;trid=27&trtype=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
<iframe width="560" height="315" src="https://phimhays.net/?trembed=27&#038;trid=27&trtype=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
<iframe width="560" height="315" src="https://phimhays.net/?trembed=28&#038;trid=27&trtype=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
<iframe width="560" height="315" src="https://phimhays.net/?trembed=29&#038;trid=27&trtype=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
<iframe width="560" height="315" src="https://phimhays.net/?trembed=30&#038;trid=27&trtype=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
<iframe width="560" height="315" src="https://phimhays.net/?trembed=31&#038;trid=27&trtype=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Mợi Người like và đăng ký Kênh Youtube để ủng hộ mình Với Ạ -- Thanks You

 • Tập 1 - Tập 1
 • Tập 2 - Tập 2
 • Tập 3 - Tập 3
 • Tập 4 - Tập 4
 • Tập 5 - Tập 5
 • Tập 6 - Tập 6
 • Tập 7 - Tập 7
 • Tập 8 - Tập 8
 • Tập 9 - Tập 9
 • Tập 10 - Tập 10
 • Tập 11 - Tập 11
 • Tập 12 - Tập 12
 • Tập 13 - Tập 13
 • Tập 14 - Tập 14
 • Tập 15 - Tập 15
 • Tập 16 - Tập 16
 • Tập 17 - Tập 17
 • Tập 18 - Tập 18
 • Tập 19 - Tập 19
 • Tập 20 - Tập 20
 • Tập 21 - Tập 21
 • Tập 22 - Tập 22
 • Tập 23 - Tập 23
 • Tập 24 - Tập 24
 • Tập 25 - Tập 25
 • Tập 26 - Tập 26
 • Tập 27 - Tập 27
 • Tập 28 - Tập 28
 • Tập 29 - Tập 29
 • Tập 30 - Tập 30
 • Tập 31 - Tập 31
 • Tập 32 - Tập 32
Thông tin
Diễn viên
Background
Comments 0

?>