Điều khoản và điều kiện trên PhimHays

78 / 100

 

TVHAI

Phim Hay

phimhays – Phim HD-TVHAI MỚI 2021


———————————————–

Chào mừng đến với trang xem phim hay  185.217.94.232 . Nếu bạn truy cập vào trang 185.217.94.232, hãy sử dụng các dịch vụ, được cung cấp bởi Phim HD Online hoặc sử dụng thiết bị di động để đăng nhập vào trang web, thì bạn phải tuân theo các điều kiện sử dụng này ( gọi chung là Dịch vụ Phim HD Online), bạn phải chấp nhận các điều khoản của họ mà tôi có chủ đề. Xin vui lòng đọc cẩn thận các điều khoản. Ngoài ra, khi bạn sử dụng bất kỳ dịch vụ nào trên trang web khác của Phim HD Online hiện tại, trong tương lai, bạn cũng sẽ phải tuân theo các quy tắc, điều khoản và thỏa mãn áp dụng cho Dịch vụ Phim HD Trực tuyến. Nếu điều kiện sử dụng này không phù hợp với Điều khoản được cung cấp cho bất kỳ dịch vụ nào của Phim HD Online, Điều khoản sẽ kiểm tra.


Riêng tư

Vui lòng xem lại các quyền riêng tư bảo mật Thông báo của chúng tôi, điều này cũng chi phối việc bạn sử dụng bất kỳ Dịch vụ nào trên Phim HD Online.

 


Truyền thông điện tử

Khi bạn xem phim trên Phim HD Online mà có bất kỳ câu hỏi nào hoặc khó khăn gặp phải, hãy gửi e-mail cho chúng tôi, bạn đang liên lạc với chúng tôi bằng cách truyền thông điện tử. Đồng nghĩa với việc bạn đồng ý nhận thông tin điện tử từ chúng tôi, tôi. Chúng tôi sẽ liên lạc với bạn bằng e-mail hoặc bằng cách đăng ký thông báo trên trang web. Bạn đồng ý rằng tất cả các thỏa thuận, thông báo, tiết lộ và các liên lạc thông tin khác nhau mà chúng tôi cung cấp cho bạn để bạn trả lời bằng truyền thông điện tử. to verify minh.TVHAI


Điều khoản và điều kiện

  • Chúng tôi không chịu trách nhiệm những sai lệch thông tin bị lệch trong phần bình luận. Vì vậy, các bạn sẽ không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân quan trọng nào như thị thực thẻ ngân hàng cho bất kỳ cá nhân nào trong phần bình luận.
  • Không click vào bất kỳ liên kết đường nào mà không phải của 185.217.94.232 trong phần bình luận để tránh rủi ro bị hack.
  • Không tiếp tục sử dụng từ thiếu sót trong phần bình luận.
  • Bạn phải tuân thủ các điều khoản như không sử dụng logo hình ảnh, video dưới mọi hình thức kêu gọi.
  • Xem phim miễn phí, hãy thích và chia sẻ cho bạn bè biết đến trang web.TVHAI

bản quyền

Tất cả nội dung đều có trên web này đều thuộc quyền sở hữu độc quyền của 185.217.94.232, tải hạn như văn bản, đồ họa, logo, biểu tượng nút, hình ảnh, clip âm thanh, video clip, video down kỹ thuật số, biên dịch dữ liệu và phần mềm, tất cả đều thuộc bản quyền của Phimhays.net. Tổng hợp tất cả các nội dung có trong hoặc được cung cấp thông qua bất kỳ trang nào của phimhdonline.


Thương hiệu

Phimhays là thương hiệu đã được đăng ký logo, nội dung và phim video…. Cá nhân tổ chức hoặc tổ chức thương mại này cũng không được sử dụng ngoại trừ sự cho phép của chúng tôi. Các cá nhân hoặc tổ chức sẽ phải chịu trách nhiệm về pháp luật nếu bạn cố gắng lấy những nội dung đó.

phimhays – Phim HD-TVHAI MỚI 2021

?>